می‌خواهید همکار ما در بنیس باشید؟

بنیس همان فروشگاه گل‌های زیبایی است که در آن احترام و دوستی به اندازه شاخه‌های زیبای گل‌ها ارزش دارد و رشد فردی و سازمانی را از جوانه گل‌ها الگو گرفته و به یک فرهنگ تبدیل شده است. اگر در خود نیاز به احترام به طبیعت را می‌بینید و توانایی رشد پیدا کردن پا‌ به پای گلها را دارید، بنیس همان گوشه امنی است که جای شما را خالی نگه داشته است.

با ما تماس بگیرید

  • تلفن تماس ۰۲۱۴۴۰۱۵۲۰۱

  • ایمیل: support@benisflower.com